Instrukcje do progarmu LoMag

W jaki sposób wyszukiwać towary w programie LoMag?

W celu wyszukania określonego produktu w programie należy uruchomić oprogramowanie, a następnie wybrać ikonkę na pasku narzędziowym lub przejść do menu Towary i wybrać opcję Wyszukaj. Wyszukiwać towary możemy również za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl+F.


Zobcza instrukcję wideo:Po pojawieniu się okna z kryteriami możemy rozpocząć wyszukiwanie. Podgląd wszystkich dostępnych towarów umożliwia nam przycisk Odśwież. Towary możemy wyszukiwać za pomocą określonych kryteriów:

  • nazwa (możliwość wprowadzenia całego wyrazu lub jego fragmentu)
  • kod kreskowy (możliwość ręcznego wprowadzenia kodu lub przy użyciu skanera kodów kreskowych)
  • stan na magazynie
  • grupa towarów
  • wyszukiwanie we wszystkich magazynach
  • stan minimalny i maksymalny
  • wartości zdefiniowane (indywidualnie wprowadzone przez użytkownika, np. kolor, kraj pochodzenia)

Dostępne również w programie filtry umożliwiają sprawne wyszukiwanie towarów. Filtry możemy samodzielnie dodawać, zapisywać i edytować. Narzędziem możemy w dowolny sposób zarządzać, w tym eksportować filtry na dysk lub importować z dysku.W celu usprawnienia wyszukiwania użytkownicy mają do dyspozycji funkcję ustawiania alarmów. Alarmy należy definiować dla konkretnych kolumn. W celu nastawienia nowego alarmu należy nacisnąć przycisk Dodaj, a następnie wybrać kolumnę, dla której ma zostać utworzony alarm.

Oprogramowanie pozwala nam również wprowadzać w widoku towarów określone wartości. Służy do tego narzędzie Ustawienia kolumn. Program umożliwia nam edycję szerokości i długości kolumn oraz rozmiar czcionki. Dodatkowo możemy zmienić rodzaj
Potrzebujesz pomocy?

Masz pytania lub wątpliwości dotyczące programu? Skontaktuj się z nami.Kontakt sprzedaż, zamówienia, płatności, współpraca

Wykładowa 17a, 51-520 Wrocław

Konto bankowe:
PRE Bank S.A. mBank
17 1140 2004 0000 3302 3485 8056

Jesteśmy płatnikiem VAT EU
Świadczymy usługi informatyczne na terenie Unii Europejskiej

Sprzedaż, zamówienia, płatności, współpraca:

E-Mail: info@longint.pl
Telefon: (71) 346 90 23