Instrukcje do progarmu LoMag

Przyjęcie towaru na magazyn

Jedną z podstawowych operacji wykonywanych przez przedsiębiorców prowadzących gospodarkę magazynową jest przyjęcie towaru na magazyn. Dokumentami potwierdzającymi przyjęcia towarów są dokumenty PZ i PW.


Zobcza instrukcję wideo:Dodawanie towarów

Aby wygenerować nowy dokument PZ, należy skorzystać ze skrótu znajdującego się w menu głównym programu. Tworzenie przyjęcia na magazyn ułatwi nam dostępny w programie szablon, do którego należy wprowadzić odpowiednie informacje, w tym dane kontrahenta, towar dostarczony do magazynu oraz datę dostarczenia towaru. Towary możemy wprowadzać ręcznie lub za pomocą czytnika kodów kreskowych. Numer dokumentu generowany jest automatycznie. Sposób numeracji dokumentów możemy dowolnie zmienić w ustawieniach programu.

Wygląd formularza może być dostosowany do indywidualnych potrzeb użytkowników. Jeżeli zależy nam, aby na dokumencie były widoczne ceny, możemy zaznaczyć obsługę cen w zakładce Obliczenia, dostępnej w ustawieniach programu. Widoczna również w ustawieniach programu zakładka Przyjęcia na magazyn pozwala nam wprowadzić takie informacji, jak obsługa grupowania towarów, obsługa grup kosztowych, czy obsługa lokalizacji magazynowych. Widoczne w dokumencie wiersze możemy w dowolny sposób segregować, jak również wprowadzać kolumny dedykowane.
Potrzebujesz pomocy?

Masz pytania lub wątpliwości dotyczące programu? Skontaktuj się z nami.Kontakt sprzedaż, zamówienia, płatności, współpraca

Wykładowa 17a, 51-520 Wrocław

Konto bankowe:
PRE Bank S.A. mBank
17 1140 2004 0000 3302 3485 8056

Jesteśmy płatnikiem VAT EU
Świadczymy usługi informatyczne na terenie Unii Europejskiej

Sprzedaż, zamówienia, płatności, współpraca:

E-Mail: info@longint.pl
Telefon: (71) 346 90 23