Instrukcje do progarmu LoMag

Przesunięcia międzymagazynowe

Oprogramowanie LoMag umożliwia zarządzanie dowolną liczbą magazynów. W celu rozpoczęcia pracy nad określonym magazynem należy nacisnąć ikonę Otwórz magazyn, dostępną w menu głównym programu i następnie z listy wybrać interesującą nas pozycję. Użytkownik ma możliwość wyszukiwania magazynu po nazwie lub symbolu. Aby wprowadzić do programu nowy magazyn, należy nacisnąć opcję Dodaj. Program umożliwia również edycję lub usunięcie stworzonych wcześniej magazynów.


Zobcza instrukcję wideo:Przesunięcie międzymagazynowe i tworzenie dokumentu MM

Aby utworzyć nowy dokument MM należy przejść do zakładki Dokumenty i następnie wybrać opcję Przesunięcia Międzymagazynowe lub skorzystać ze skrótu klawiszowego F4. Tworzenie dokumentu możliwe jest również dzięki dostępnej na pasku narzędzi ikonie MM. W dokumencie należy uzupełnić odpowiednie dane, w tym datę wystawienia oraz numer dokumentu.

Aby przenieść towar między magazynami, wybieramy opcję Dodaj i uzupełniamy nazwę towaru lub kod kreskowy, a także jego ilość. W następnym kroku należy wybrać magazyn, z którego zostanie przeniesiony towar oraz magazyn, do którego towar zostanie przekazany. Program umożliwia nam również wybór dokładnej lokalizacji w magazynie. Po zakończeniu pracy z dokumentem i jego zapisaniu program automatycznie zmienia stan wszystkich magazynów, w które ingerowaliśmy.

Dla lepszej organizacji pracy program pozwala nam również dokonywać przesunięć w obrębie jednego magazynu. Aby to zrobić, należy przejść do zakładki Towary, dostępnej w menu głównym, a następnie wybrać opcję Lokalizację magazynowe. Funkcja ta umożliwia przydzielenie konkretnym towarom regałów i półek. Wykorzystując dokument MM, możemy przesuwać towary między półkami i regałami.

Oprogramowanie LoMag pozwala dostosowywać działanie dokumentu przesunięcia międzymagazynowe do indywidualnych potrzeb. W ustawieniach programu możemy, na przykład włączyć obsługę kontrahentów i lokalizacji magazynowych, włączyć wybór rodzaju transportu na dokumentach, jak również dodać kolumny dedykowane.
Potrzebujesz pomocy?

Masz pytania lub wątpliwości dotyczące programu? Skontaktuj się z nami.Kontakt sprzedaż, zamówienia, płatności, współpraca

Wykładowa 17a, 51-520 Wrocław

Konto bankowe:
PRE Bank S.A. mBank
17 1140 2004 0000 3302 3485 8056

Jesteśmy płatnikiem VAT EU
Świadczymy usługi informatyczne na terenie Unii Europejskiej

Sprzedaż, zamówienia, płatności, współpraca:

E-Mail: info@longint.pl
Telefon: (71) 346 90 23