Jednolity Plik Kontrolny Magazyn

1 stycznia 2018 roku weszły w życie zmiany dotyczące pliku JPK_FA. Wszyscy przedsiębiorcy, w tym również mikroprzedsiębiorstwa, zobowiązani są przekazywać w postaci elektronicznej, na wezwanie organów podatkowych plik JPK_FA. Plik należy dostarczyć drogą elektroniczną lub przy użyciu informatycznego nośnika danych.

Zawartość pliku JPK_MAG

Poprawnie wypełniony JPK_MAG powinien zawierać informacje o ruchach magazynowych, w tym przyjęcia zewnętrzne (PZ), wydania zewnętrzne (WZ), przesunięcia międzymagazynowe (MM) i rozchód wewnętrzny (RW).Najczęściej zadawane pytania


Jakie dane powinny być uwzględnione w pliku JPK_MAG?

W pliku JPK_MAG należy uwzględnić dane odnoszące się do określonych dokumentów magazynowych, w tym:

1. Lista danych nagłówkowych

  • PZ - numer i data dokumentu, data otrzymania towaru, dostawca, wartość ogólna, numer faktury
  • WZ – numer i data dokumentu, data wydania towaru, odbiorca, wartość ogólna, numer faktury
  • MM, RW - numer i data dokumentu, wartość ogólna, data i miejsce wydania towaru, miejsce przeznaczenia

2. Szczegółowe dane towarów i lista pozycji dokumentów

  • PZ, WZ, MM, RW – kod i nazwa towaru, ilość, jednostka, cena jednostkowa, wartość pozycji

W pliku nie należy wprowadzać danych dotyczących dokumentów przyjęcia wewnętrznego, jak również cen brutto i wartości brutto.


Plik JPK_MAG dla jednego czy dla wielu magazynów?

Brak jednoznacznej definicji pojęcia magazyn w aktach prawnych może stanowić problem dla przedsiębiorstw. Ma to szczególne znaczenie w ustaleniu ile plików JPK_MAG należy dostarczyć do organów podatkowych, gdyż dla każdego magazynu powinno się wypełniać osobny Jednolity Plik Kontrolny.

Ilość magazynów powinna być uzależniona od modelu gospodarowania aktywami obrotowymi, rodzaju praktyki księgowej oraz polityki rachunkowości występujących w firmie.


Czy w pliku JPK_MAG należy uwzględnić faktury powiązane z określonymi dokumentami magazynowymi?

Tak. Przedsiębiorca ma obowiązek wskazać fakturę dla danego dokumentu magazynowego. Istnieje możliwość wykazania jednej faktury dla wielu PZ.Uzyskaj pomoc przy JPK

Masz pytania lub wątpliwości dotyczące pliku JPK? Skontaktuj się z nami. Program LomMag umożliwia szybkie i łatwe generowanie JPKKontakt sprzedaż, zamówienia, płatności, współpraca

Wykładowa 17a, 51-520 Wrocław

Konto bankowe:
PRE Bank S.A. mBank
17 1140 2004 0000 3302 3485 8056

Jesteśmy płatnikiem VAT EU
Świadczymy usługi informatyczne na terenie Unii Europejskiej

Sprzedaż, zamówienia, płatności, współpraca:

E-Mail: info@longint.pl
Telefon: (71) 346 90 23