Obsługa faktur z programem magazynowym LoMag

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, firma Longint wprowadziła do programu magazynowego LoMag moduł Faktur, który w prosty sposób umożliwia wystawianie niezbędnych dokumentów. Wśród nich wyróżnić możemy fakturę proforma, VAT i fakturę korygującą. Obsługa faktur dostępna jest nie tylko w pełnej wersji programu. Użytkownicy mają możliwość wypróbowania modułu przed zakupem w wersji testowej.

Faktura proforma jest jednym z podstawowych dokumentów, który jest potwierdzeniem zawarcia transakcji przedsiębiorstwa z klientem. Wystawia się go przy sprzedaży towarów i usług jako rachunek potwierdzający opłacenie transakcji. Spełnia on jedynie funkcję informacyjną, gdyż nie posiada on skutków księgowo-podatkowych.

Faktura VAT jest szczególnym rodzajem rachunku, który wystawiany jest przez zarejestrowanych podatników podatku VAT. W porównaniu z proformą jest to dokument księgowy, gdyż posiada swoje skutki księgowo-podatkowe. Prawidłowo wystawiona faktura VAT powinna zawierać określone informacje, które dotyczą zawartej transakcji. Informacje te określają przepisy ustawy o podatku od towarów i usług. Program magazynowy LoMag umożliwia w prosty sposób wprowadzenie tych danych do dokumentu.

Wprowadzanie korekt

Podczas pracy z dokumentami zawsze istnieje ryzyko wprowadzenia korekty. Związane może to być z obowiązkiem zmiany określonych danych dotyczących transakcji lub poprawy błędów, na przykład w cenie towaru lub usługi. Konieczne w tym wypadku jest wystawienie faktury korygującej, gdyż niedopuszczalne jest wprowadzanie żadnych dopisków do faktury. Program magazynowy LoMag daje użytkownikom możliwość stworzenia faktury korygującej z wcześniej przygotowanego dokumentu, który podlega korekcie. Tak, jak w przypadku faktury VAT, faktura korygująca powinna zostać wystawiona w dwóch egzemplarzach.

Powiązanie z innymi modułami

Dodatkową, bardzo istotną funkcją w oprogramowaniu LoMag jest powiązanie modułu faktur z innymi modułami przynależącymi do programu, takimi jak moduł zamówienia i magazynu. Korzystanie z tej opcji związane jest z zakupieniem wcześniej wszystkich dostępnych modułów. Takie rozwiązanie oferuje jednak wiele zalet. Przede wszystkim generowanie dokumentów, takich jak wydanie z magazynu, na podstawie złożonej przez klienta oferty. Tak stworzony dokument umożliwia nam dalsze, automatyczne generowanie faktury

Kontakt sprzedaż, zamówienia, płatności, współpraca

Wykładowa 17a, 51-520 Wrocław

Konto bankowe:
PRE Bank S.A. mBank
17 1140 2004 0000 3302 3485 8056

Jesteśmy płatnikiem VAT EU
Świadczymy usługi informatyczne na terenie Unii Europejskiej

Sprzedaż, zamówienia, płatności, współpraca:

E-Mail: info@longint.pl
Telefon: (71) 346 90 23