Instrukcje do progarmu LoMag

Korygowanie stanów magazynowych

Program magazynowy LoMag pozwala użytkownikom wykonywać korekty stanu magazynowego. Możemy na przykład korygować dokumenty Przyjęcia Zewnętrznego PZ. Aby to zrobić, wchodzimy w ikonę Korekta PZ, dostępną w pasku narzędzi i wybieramy dokument, który chcemy skorygować. Mamy tutaj możliwość kopiowania wszystkich towarów, które zostały wcześniej przyjęte na magazyn. W dokumencie możemy zmniejszyć ilość towaru przyjętego na magazyn. Wprowadzone zmiany możemy zapisać i program automatycznie zmniejsza stan towaru na magazynie.


Zobcza instrukcję wideo:W taki sam sposób możemy również wykonać korektę dokumentu WZ. Ikona Korekta WZ dostępna jest w pasku narzędzi w menu głównym programu. Wprowadzone w dokumencie zmiany spowodują zwrot towaru na stan magazynu.

Korygowanie stanów magazynowych dostępne jest również poprzez tworzenie nowego dokumentu Korekty. Aby to zrobić, należy wybrać ikonę Korekty, dostępną w pasku narzędzi. Dokument ten wykorzystywany jest, na przykład podczas likwidacji towaru. W tym celu wybieramy opcję Dodaj i następnie zaznaczamy interesujący nasz towar oraz jego nowy stan. W dokumencie mamy możliwość wprowadzania uwag dotyczących korekty, na przykład upływ terminu zdatności do spożycia danego produktu. Dokument Korekty Stanu Magazynu spowoduje zmniejszenie towaru na magazynie po jego zapisaniu.

Dokument Korekty Stanu Magazynu wykorzystywany jest również przy cząstkowej inwentaryzacji stanów magazynowych. Jeżeli zależy nam na wprowadzeniu nowych stanów magazynowych dla określonych towarów, możemy, na przykład dodać każdy towar z osobna, wprowadzając jego nowy stan lub zaimportować nowe stany z pliku Excel. Program pozwala nam również wykorzystywać w tym celu kolektory danych lub czytniki kodów kreskowych.
Potrzebujesz pomocy?

Masz pytania lub wątpliwości dotyczące programu? Skontaktuj się z nami.Kontakt sprzedaż, zamówienia, płatności, współpraca

Wykładowa 17a, 51-520 Wrocław

Konto bankowe:
PRE Bank S.A. mBank
17 1140 2004 0000 3302 3485 8056

Jesteśmy płatnikiem VAT EU
Świadczymy usługi informatyczne na terenie Unii Europejskiej

Sprzedaż, zamówienia, płatności, współpraca:

E-Mail: info@longint.pl
Telefon: (71) 346 90 23