Instrukcje do progarmu LoMag

W jaki sposób zainstalować program LoMag?

W celu zainstalowania oprogramowania magazynowego LoMag należy w pierwszej kolejności wejść na stronę www.lomag.pl, a następnie przejść do zakładki Pobierz Demo. Wybieramy odpowiednią dla naszego systemu wersję, a także miejsce na dysku, gdzie ma zostać zapisany instalator.

Testuj za darmo.


Zobcza instrukcję wideo:Aby rozpocząć instalację, otwieramy pobrany wcześniej instalator i czekamy na jego aktywację. Po otwarciu okienka instalacji klikamy Dalej, aby rozpocząć przygotowanie do instalacji. Po zakończonym procesie ponownie wybieramy opcję Dalej. W następnym kroku do dyspozycji mamy Umowę licencyjną, którą należy przeczytać i zaakceptować. Kolejno wybieramy miejsce docelowe, w którym będzie znajdowało się oprogramowanie i dwukrotnie klikamy przycisk Dalej. Aby zakończyć proces instalacji, naciskamy przycisk Zakończ.

Przy pierwszym uruchamianiu programu, otwiera nam się okno z podstawowymi ustawieniami. Na tym etapie możemy skonfigurować następujące elementy:

  • język i podstawowe procesy, jakie chcemy wykonywać w programie
  • sposób wybierania i funkcje (opcja ta została szczegółowo opisana w kolejnym poradniku)
  • rodzaj kontrahentów, których będziemy używać podczas korzystania z programu
  • dodatkowe informacje (obsługa VAT, obsługa zamówień i faktur w walutach obcych itp.)

Poruszanie się pomiędzy okienkami podstawowych ustawień programu umożliwiają nam przyciski Wstecz i Dalej. Aby zaakceptować wprowadzone zmiany i przejść do programu należy nacisnąć przycisk Rozpocznij pracę z programem, a następniePotrzebujesz pomocy?

Masz pytania lub wątpliwości dotyczące programu? Skontaktuj się z nami.Kontakt sprzedaż, zamówienia, płatności, współpraca

Wykładowa 17a, 51-520 Wrocław

Konto bankowe:
PRE Bank S.A. mBank
17 1140 2004 0000 3302 3485 8056

Jesteśmy płatnikiem VAT EU
Świadczymy usługi informatyczne na terenie Unii Europejskiej

Sprzedaż, zamówienia, płatności, współpraca:

E-Mail: info@longint.pl
Telefon: (71) 346 90 23