Faktura korygująca z programem LoMag

Przygotowując firmowe dokumenty, zawsze możemy się spotkać z sytuacją wystąpienia drobnych błędów, które zmuszą nas do wprowadzenia obowiązkowych poprawek. Z taką sytuacja możemy się również spotkać wystawiając fakturę VAT. Niezbędnym dokumentem, który należy wtedy zastosować jest faktura korygująca.

Do czego służy?

Jest to dokument księgowy, który wystawia się w szczególnych sytuacjach, takich jak konieczność zaktualizowania danych lub korekta błędów. Zastosowanie jej to jedyny sposób na poprawę jakichkolwiek błędów we wcześniej przygotowanej fakturze VAT, gdyż nie jest dopuszczalne wprowadzanie dopisków do takiego dokumentu. Sposób przygotowania faktury korygującej zależ od przyczyny, która zmusiła przedsiębiorcę do jej wystawienia.

Istnieje wiele powodów, które składają przedsiębiorcę do takiego działania. Wśród nich wyróżnić należy trzy podstawowe grupy, takie jak stwierdzenie pomyłki, zmniejszenie podstawy opodatkowania i zwiększenie podstawy opodatkowania. W tym najczęściej korekta związana jest z udzieleniem obniżki ceny po dokonaniu sprzedaży, również w formie rabatu. Istnieją również sytuacje, gdy klient pragnie zwrócić zakupiony towar, a przedsiębiorca zobowiązuję się na zwrot całości lub części zapłaty. W tym wypadku również do wystawionej wcześniej faktury VAT należy wprowadzić poprawki.

Uwzględnienie wszystkich poprawek

Wszelkie przyczyny korekty powinny zostać wymienione w fakturze korygującej. W zależności również od powodu korekty, przedsiębiorca zobowiązany jest wprowadzić odpowiednie dane, które określa ustawa o podatku VAT. Oprogramowanie LoMag umożliwia wprowadzenie wszystkich niezbędnych elementów, takich jak: nazwa faktury (korekta, faktura korygująca), numer faktury oraz data jej wystawienia, rodzaj towaru i dane które podlegają poprawie oraz korekta związana ze zmianą opodatkowania. Wystawienie tego rodzaju dokumentu w programie magazynowym LoMag jest niezwykle proste. Użytkownik ma możliwość wystawienia faktury korygującej na podstawie wcześniej stworzonej faktury VAT.

Aby wystawić fakturę korygującą, w pierwszej kolejności należy uruchomić moduł faktury korygujące. Na tym etapie pojawi się lista dostępnych faktur, które wcześniej zostały przygotowane i zapisane w programie. Każdy z tych dokumentów możemy następnie edytować lub poddać korekcie, tworząc fakturę korygującą. Do dyspozycji mamy takie działania jak zmiana ceny towaru lub stawki VAT. Po zatwierdzeniu zmian otrzymujemy gotowy do wydruku dokument. Fakturę można również zapisać i przesłać pocztą elektroniczną.

Kontakt sprzedaż, zamówienia, płatności, współpraca

Wykładowa 17a, 51-520 Wrocław

Konto bankowe:
PRE Bank S.A. mBank
17 1140 2004 0000 3302 3485 8056

Jesteśmy płatnikiem VAT EU
Świadczymy usługi informatyczne na terenie Unii Europejskiej

Sprzedaż, zamówienia, płatności, współpraca:

E-Mail: info@longint.pl
Telefon: (71) 346 90 23