Instrukcje do progarmu LoMag

W jaki sposób dodawać i edytować towaru w programie LoMag?

Program magazynowy LoMag umożliwia użytkownikom dodawanie i edycję towarów. Aby rozpocząć pracę z produktami, należy uruchomić oprogramowanie, a następnie przejść do modułu kartoteka towarów. Moduł ten znajdziemy w menu głównym w zakładce Towary lub możemy go uruchomić za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl+T.


Zobcza instrukcję wideo:Dodawanie towarów

Aby dodać nowy program, należy w pierwszej kolejności uruchomić program, a następnie przejść do modułu kartoteka towarów. Po otworzeniu się nowego okna wybieramy opcję Dodaj i uzupełniamy formularz. W formularzu należy wprowadzić określone dane:

  • nazwa towaru
  • kod kreskowy (jeżeli nie posiadamy kodu kreskowego, możemy wygenerować go w programie)
  • grupa towarów
  • jednostka miary
  • stan minimalny i maksymalny
  • stan początkowy i cena początkowa (informacje te zostają przeniesione do Bilansu Otwarcia, należy więc je wprowadzić w przypadku, gdy dany towar występuje w magazynie)
  • domyślny dostawca
  • sugerowane ceny (w tym cenę zakupu, która wyświetlana jest w dokumentach PZ oraz cenę sprzedaży, która wyświetlana jest w dokumentach WZ)
  • stawka VAT
  • uwagi i zdjęcie produktu

Aby zakończyć dodawanie produktu, należy nacisnąć przycisk Zapisz.

Oprogramowanie umożliwia nam również zmianę sposobu i informacji zawartych podczas dodawania towarów. Aby to zrobić, należy wejść w ustawienia programu i następnie przejść do zakładki obliczenia, gdzie możemy ustalić sposób nadania sprzedaży oraz włączyć i wyłączyć obsługę VAT, wyłączyć obsługę cen i wartości. W zakładce dokumenty dostępnej w ustawieniach programu możemy również włączyć obsługę numerów seryjnych oraz obsługę opakowań zwrotnych, dzięki czemu będziemy mogli zdefiniować opakowanie dla towarów w kartotece.
Edycja towarów

Aby rozpocząć edycję produktów, należy w pierwszej kolejności uruchomić program i przejść do modułu kartoteka towarów, w którym zaraz po otwarciu otrzymamy listę wprowadzonych wcześniej towarów. Po zaznaczeniu określonego produktu wybieramy opcję Edytuj. W tym miejscu możemy zmienić wszystkie parametry opisujące wybrany przez nas towar. Po zakończeniu edycji naciskamy przycisk Zapisz.


Szczegółowe informacje

Program LoMag umożliwia nam również dodawanie szczegółowych informacji o produkcje. Aby to zrobić, należy przejść do Ustawienia -> Kolumny Dedykowane -> Dodaj Po przejściu do okienka Nowa Kolumna Dedykowana, wprowadzamy nazwę kolumny oraz zadanie, jakie ma pełnić. Następnie należy edytować słownik wartości. Podczas edycji towaru mamy możliwość zdefiniowania tak przygotowanej własnej kolumny. Jeżeli zależy nam, aby kolumna była widoczna w liście towarów, przechodzimy do opcji Układ Kolumn i wybieramy elementy, które mają być widoczne.
Potrzebujesz pomocy?

Masz pytania lub wątpliwości dotyczące programu? Skontaktuj się z nami.Kontakt sprzedaż, zamówienia, płatności, współpraca

Wykładowa 17a, 51-520 Wrocław

Konto bankowe:
PRE Bank S.A. mBank
17 1140 2004 0000 3302 3485 8056

Jesteśmy płatnikiem VAT EU
Świadczymy usługi informatyczne na terenie Unii Europejskiej

Sprzedaż, zamówienia, płatności, współpraca:

E-Mail: info@longint.pl
Telefon: (71) 346 90 23